CS300EC01-DIN
CS300EC01-DIN
CS300EC01-DIN

1、主机延长线与话筒之间的转接线(一头是6芯公口,一头是6芯航空母口)                                 

2、话筒单元超出20支,需要使用主机上第二路输出时,需另外购买一条这个线缆;                                      

相关推荐