CS300EC10
CS300EC10
CS300EC10

1、主机到话筒之间的延长线缆                            

2、主机与话筒之间的距离超出主机自带10米延长线使用                                              

3、话筒数量超出20支,需要使用主机第二路以上时使用                                           

4、主机延长线需要和主机匹配线一起使用

相关推荐