VT4500
VT4500
VT4500

四通道机架式变压器,专为 VA 系列功放而设计

提供四个阻抗匹配通道,用于恒压操作

输入:最大电平64Vrms,                                                                        输出:70Vrms或100Vrms

频率响应:100-15 kHz,±1 dB;

尺寸(H × W × D): 88.2 mm × 482 mm × 235 mm 

净重:12.6kg

允许功放在无直接的恒压功能的情况下,轻松集成到分布式系统中

紧凑型 2U 机架式音箱;带阻隔带的输入接口和输出接口


相关推荐